Ulga podatkowa dla małżeństw – 212 f

Jeśli jesteś w związku małżeński, to może ci się należeć ulga podatkowa do 212 f. NA CZYM TO POLEGA? Jeśli zarobki jednego z małżonków nie przekraczają kwoty wolnej od podatku (10600.00 na rok 2015/16), to można zwiększyć kwotę wolną od podatku drugiego małżonka maksymalnie o 1060.00 funtów. KTO MOŻE Z TEGO SKORZYSTAĆ – osoby będące…