klopot-z-child-benefit-i-taxem

KŁOPOTY Z CHILD BENEFIT I TAXEM

Od 2013 roku niektóre osoby zatrudnione – employed – mają kłopot z child benefit. Zarabiający ponad 50K rocznie zachowują prawo do statusu pobierającego child benefit, ale tracą prawo do jego wypłaty – po prostu nie powinni otrzymywać zasiłku. Ale ponieważ w ciągu roku otrzymują zazwyczaj zasiłek, muszą potem wypęłnić rozliczenie podatkowe. I tu się zaczynają…